Vesterhavet som inspirationskilde
-Iagttagelser og refleksioner fra Blåvand/Vesterhavet.
 
”Mennesket har låst sig inde i sig selv, og nu må han opleve alt gennem de snævre sprækker i sin hule”. Sådan skriver  William Blake i The Marriage of Heaven and Hell (1890).
Ovenstående citat kan godt føre tankerne hen på i dag, hvor coronaen har isoleret mennesket og begrænset dets kontakt med andre.
I romanen  Sneleoparden (1979) af Peter Matthiessen er Morris´citat udgangspunkt for nogle refleksioner over den vestlige verdens mistede evne til  umiddelbarhed: at være tilstede i nuet og  være forenet med omgivelserne. 
I kontrast hertil skildrer romanen en vandring i Nepals bjerge, hvor en ny forståelse af virkeligheden  udvikles. Han oplever  ”livspulsen” , en følelse af  at være i live, ikke at være låst inde i sig selv og opleve verden herfra, men tværtimod at være uden for og opleve verden derfra.
Naturen overvælder ham, tømmer ham for tanker og følelser, får ham til at glemme sig selv og i stedet : "det hjerteslag, jeg hørte, var verdens hjerte.(…) denne rene og uformidlede lykketilstand, hvori kroppen, sindet og naturen bliver et."  (Sneleoparden s.88).

 

En tur ved Vesterhavet tåler nok ikke en sammenligning med en vandring i Nepals bjerge – og dog! Livsfølelsen,  at være i nuet, at opleve elementernes magt på en blæsende sommerdag, hvor blæsten, bølgerne og sandets fygen får én til at opleve ”livspulsen”,  giver en lykkeoplevelse, som også bagefter er en lise for sjælen.
 
Man bliver klogere, når man oplever en hel verden i detaljen, får forståelsen for detaljens betydning i helheden og derved også for den enkeltes betydning i den store sammenhæng. Her er vi hinsides  begrænsninger, snæversynethed og selvtilstrækkelighed. Er det ikke netop det, coronaen har lært os: at vende tilbage til naturen, at fordybe os i nuet, at udnytte de muligheder vi har, at være til stede - også for vores nærmeste - her og nu.
For ikke at glemme den erkendelse hjembringes en lille reminder til videre refleksion og inspiration  i arbejdet med keramikken – en strandskal med ”tilflyttere”!
En af strandens utallige perler, der viser skønheden og rigdommen i mangfoldigheden og forskelligheden,  men også viser den livspuls, den er et resultat af.