5085-krukke i stentøj.

Højde 38 cm

507e - krukke i stentøj.

Højde 29 cm

506f – Stentøjskrukke.

Højde: 26 cm

5074 – Stentøj: ”Sten med oxyder”. Højde: 10cm.    Bredde: 27cm

507d- krukke i stentøj.

Højde 27 cm

5078 – porcelænskrukke.

Højde: 12 cm

5083- krukke i stentøj. Højde 27cm

506b – ”Stenen” – stentøj.

Højde: 16 cm.

507a-porcelænskrukke.

Højde: 16 cm

Blåvand serien

Porcelænsler

med sintring

 

 højde: 14 cm

 

900.-kr.

Porcelænsler med oxyder

 

 højde: 17 cm

 

 

300,- kr stk.

Porcelænsler

 

 højde: 14 cm

 

 

400,- kr stk.

Porcelænsler

                  højde: 21 cm

 

400,- kr 

Porcelænsskål  med konkylie

højde: 15 cm

  bredde: 25 cm

                        

     1200.- kr.

Porcelæn - 3 i 'en

 højde:  10 cm

 

500,- kr 

Porcelænskrukke

 

 højde: 14 cm

 

 

 

800,- kr

Porcelænskrukke

 

 højde: 14 cm

 

 

 

800,- kr

Porcelænsler med oxyder

 

 højde: 21 cm

 

 

 

400,- kr stk.

"Karla"

 højde:  4 cm

 

150,- kr 

Skalkrukke med rav

porcelænsler

 

 højde 12 cm 

bredde: 14 cm

 

1200,-kr

 

 

Porcelænsler

 

 

 højde: 21 cm

 

 

 

400,- kr stk.

Stentøj

 

1. højde: 6,5 cm, bredde15.cm

300.- kr.

 2. højde: 7 cm, bredde: 12 cm

 

250.- stk

  

 

Stentøj

 

højde: 7 cm.

bredde: 12 cm

 

 

300.- stk

Stentøj

 

1. højde: 7 cm, bredde: 13 cm.

2. højde: 10 cm, bredde: 6,5 cm

3. højde: 5,5 cm, bredde: 5 cm

 

300.- stk.

Stentøj

 

højde:  8 cm

bredde: 10 cm

 

 

200,- kr stk.

Stentøj med oxyder

 

højde: 6,5 cm

bredde: 4 cm

 

 

450,- kr stk.

Stentøj

 

højde:  8 cm

bredde: 12 cm

 

 

300,- kr stk.

"Karla"

 højde: 9 - 3,5 - 4 cm

 

150,-, 75,-, 100,- kr stk.

Krukker med låg

 højde: 12 cmcm

 

300,- kr stk.

stentøj

 højde: 27 cm

 

800,- kr stk.

stentøj

 højde:  20 cm

 

1000,- kr 

stentøj

 længde:  18 cm

 

800,- kr 

stentøj

welsh terrier 

længde:  18 cm

800,- kr 

papirler

 højde: 25 cm

 

1000,- kr 

stentøj

 højde: 36 cm

 

2000,- kr.

stentøjslerler

  højde: 25 cm

 

800,- kr 

stentøj

 højde: 36 cm

 

2000,- kr.

Stentøj

højde: 52 cm

 

3000.-kr.

 

stentøjskrukke"

 højde:50 cm

 

3000,-kr

Stentøj

 højde: 50 cm

 

2000,- kr 

Stentøj

 højde: 50 cm

 

5.000,- kr 

Stentøj

 højde: 52 cm

 

2000,- kr 

                 stentøj

højde: 42 cm

1200.- kr.

 

 

stentøj

 højde: 50 cm

 

2000,- kr 

Stentøj

 højde: 50 cm

 

2000,- kr 

Stentøj

"sort Sol"

 højde: 50 cm

 

3000,- kr 

Stentøj

 højde: 50 cm

 

2000,- kr 

Stentøj

 højde: 50 cm

 

4000,- kr