VESTERHAVSSERIEN - SPONTAN TEKNIK
Vesterhavssserien: Det sprøde nu og evigheden 
 
Serien tager afsæt i strandens liv og i de dynamiske processer og forandringer, der sker, når hav og land mødes. Den skal vise naturens kræfter og de aftryk af tidens gang, som vi finder på stranden: strandskallerne, der viser tilbage i tiden i aftegningen af tidsspring og spor af små liv, og som også viser tidens slid forårsaget af vind og vejr.
 
Især bølgernes kommen og gåen – strømninger, sug, svulmen, løft og fald, glidning og rulning  - hvor alt er bølge og fortsat bølgebevægelse, hvor bølgerne slår mod kysten og vedvarende ændrer dets linje, fortæller historien om nuet og øjeblikket overfor uendeligheden.
 
Skallerne bliver en reminder om det liv, vi skal leve, før det er for sent.Oplevelsen af at vi er i elementernes vold, at vi som strandens skaller blive ført frem og tilbage - viljeløse med en følelse af afmagt over den evige gentagelse, kedsommeligheden, hverdagens rutiner og pligter. Men alligevel også følelsen af at være en del af evigheden - en del af evighedens rytme.
Det fastholdes i "vasernes" ufuldendte, slidte former, de flossede kanter og overflader og i farverne, som er elementernes farver, oxyderne. Formerne viser skrøbeligheden i forsøget på at fasholde nuet, at holde fast på trods af bølgernes rullen.
 
"Tog bølgen land?", spørger digteren I.P.Jacobsen i sit digt " En Arabesk til en Haandtegning af Michel Angelo" fra 1874? Nej, men den former landet og sætter spor, som evigheden sætter spor i nuet.